อุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือและเป็นแกนกลางบำเพ็ญการกลุ่มธานีภาคตะวันออกทแยงนอกเหนือ | www.freeclassifieddaily.com 

อุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือและเป็นแกนกลางบำเพ็ญการกลุ่มธานีภาคตะวันออกทแยงนอกเหนือ

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:13:47 น. เข้าชม 320 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นธานีใหญ่ในภาคดวงตะวันออกเฉียงทิศอุดรและเป็นศูนย์กระทำการกลุ่มธานีภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดรตอนบน 1 ของประเทศสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นแกนกลางกลางพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เดิมเขตตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับประเทศเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นพาราเอ้ของหัวประเทศฝ่ายนอกเหนือดั่งเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือ คือ มณฑลกุมภวาปี ประเทศหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กิโล มีขอบเขตใกล้เคียง 11,730 คอกกิโลเมตร (เดา 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคสุริยาออกเฉลียงเหนือ และยังมีแหล่งความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งโดด 2ของเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิรัฐที่อุดมปราศจากข้อเสีย บุรีอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเขตบริหารโถงใหญ่หัวในมณฑล สมัยนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งโพยมันและทางถนนของภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือ เป็นศูนย์กลางกลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคตะวันออกเฉียงทิศเหนือและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหายประชุมและจารีตภาคอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางตำนานและโบราณคดีพบว่า แถวทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องเก่าแก่เดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพประพันธ์สีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่ยอมรับเหม็นยางอุดรยอมในสังคมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างรัฐว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของคนก่อนวิชาประวัติศาสตร์ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเติบใหญ่ในลำดับขั้นสูง และอาจออกอากาศความเติบใหญ่นี้ไปสู่มณฑลจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะวิธียิ่งเครื่องลายครามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคะเนว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว เขตที่เป็นธานีจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของปุถุชนสืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพขีดเขียนปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่บังเกิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีเกิดในตำนานแต่แบบใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พท.ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีบังเกิดในเหตุการณ์ในอดีตจนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฎทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชามหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อกองทัพไทยมาถึงพาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของนครเวียงจันทน์ สมเด็จพระกษัตริย์มหาราชไม่สบายด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี่เองคาดคะเนว่าเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานแรง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น บุรีอุดรธานีได้มีส่วนกับการศึกการสู้รบ กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดพารานครราชสีมา ซึ่งมีหัวหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กระบวนเจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่ภาราหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับพยู่ห์ไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป ตราบเท่าที่ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดาปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความจับต้นชนปลายไม่ถูกขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งพยุหะไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วประเดี๋ยว พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาท 1เหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายสามหาวเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายลำน้ำโขง และมีทีท่าจะรุนแรง บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม เป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นมณฑลจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่อุบัติชื่อ เท่าแต่ปรากฏชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อภาราจังหวัดหนองคายขึ้นการดำเนินงานกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีถกเถียงกับฝรั่งเศส เกี่ยวเนื่องจากชาวตะวันตกเศลใคร่ลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม อื้นว่า "กรณีโต้แย้ง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อให้รักษามณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายสายน้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิอนุสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 รัฐ มีข้อจำกัดห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยู่ในอาภาส 25 กม.ของฝั่งน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรปกติอยู่ที่เมืองจังหวัดหนองคาย อันเป็นภาราสูญสิ้นกลางของหัวภาราหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมเป็นข้าราชสำนักใหญ่สิ้นสุดราชการ จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามากระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งโดดๆชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธานีสมัยนี้) ***งจากฝั่งแม่น้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร จนถึงทรงสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิพอเหมาะสม เพราะมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองตระหนักล่าสุด) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นตระหนักศิลปาคมทรงบงการให้ตั้งหมดไปมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราจังหวัดอุดรธานีได้ปรากฏขึ้นโดยประจวบเหมาะด้วยเหตุว่าเหตุทางด้านความแน่นแฟ้นและการเมืองระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งเหตุทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มากำเนิดในชื่อภาราเมื่อราวปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งพาราอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติโพธิ์") บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งนครอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร กว้างขวาง จังหวัด จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร จังหวัดนครพนม มุกดาหารในสมัยนั้น หลังการแปลงการถือบังเ***ยนจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นรูปแบบประชาธิปไตย ตราบใดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระเขบ็จขบวนการเหม็นยางอุดรบริหารงานร.อาณาจักร เลิกการดำเนินงานในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือหลอแต่จังหวัดและอำเภออย่างเดียวมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือแค่ธานี "อุดรธานี" แต่ อย่างไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานร.ด้านการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงโครงสร้างของสูญสิ้นกลางการปกครองในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น สำนักบริหารงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ภูธรเขต 4 เป็นอาทิ ที่อยู่ท่องตะลอนทางเทพนิรมิต[แก้] สวนส่วนรวมหนองประจักษ์ สวนทั่วไปหนองชัด อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดภายในวนอุทยานภูสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี ทำนบห้วยหลวง อำเภอมณฑลอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานประวัติศาสตร์ภูบาท 1,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ทำนบลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,หนองน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูตีนบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อ.บ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยคุ้มครองสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ควง,รอยรอยเท้าผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ อู่ท่องเตร็ดเตร่ทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักพาราบุรีจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม อ.เมืองอุดรธานี อู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักประเทศจ.อุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอนคร วัดนิ้วกลางวาส อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์เกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อ.มณฑล วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอ***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อว่องไว) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร แหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อ.มณฑลอุดรธานี ปรางค์***่แก้ว อำเภอ***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวขาว(วัดภูพระบาท)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่งของ ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาผดุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ลูกศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ศิลปขนมธรรมเนียมระเบียบแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานบูชากรมหลวงประจักษ์ อ.ประเทศ ณ มณฑลอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยเสาหลักนคร มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานสักการะรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดบริเวณวัดพระพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ แข 3 ของทุกปี งานถนนอาหาร วันสงกรานต์เมืองอุดรธานี อ.นครอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี ละแวกสวนธารณะหนองตระหนัก และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานเยี่ยงอย่างบุญดอกไม้ไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงจันทร์ 6 งานบุญประทัดกือ(ดอกไม้เพลิง10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งมองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้บั้งไฟใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดบริเวณสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดเขตลานพันธกิจจัดการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษา ในช่วงจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอประเทศอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักมณฑลอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานจารีตบุญไฟพะเนียงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร ที่อยู่ออกตัวผ้าพื้นเมือง บ้านไร่ข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี งานทุ่งศรีเมือง งานกาชาด จ.อุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีพารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมโยงการท่องตะลอนกับบุรีใกล้ใกล้[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานวิชาประวัติศาสตร์ภูพระบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มเติม-หาดหนังสือ-แก่งคุดคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าไป-ศาลาแก้ว***่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ทำนบอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อสร้างเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระทำเนียบภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้หรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-คันดินน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันดินลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนกลาง/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองตระหนักศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเอิ้นว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว ประเทศสำหรับเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลประเทศอุดรธานีได้ทำการปฏิรูปหนองเข้าใจขึ้นใหม่ เพื่อให้ถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวข้องในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมวรรษครบ 5 รอบ โดยเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ปขั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำตะพานเกี่ยวโยงระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีพลเมืองไปพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศสุริยาตกเลี่ยงเหนือจะมีพระทำเนียบหนองตระหนักซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของบาทาสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนหลวงในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่ข้าแผ่นดินเพราะว่าเป็นสถานที่ใช้ในการออกพลังกาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดพท.เหตุด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนธารณะหนองบัว เป็นสวนทั่วไปเพราะว่าใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ข้าแผ่นดินในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนหลวงสระบัวตั้วอยู่ด้านในเขตอ.นครอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกพฤกษ์เติมแต่งไว้ดั่งสละสลวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนทั่วไปสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจอันชอบธรรม์บ่อยบุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พิรุณมหาราชินี ภาคตะวันออกเบี่ยงทิศอุดร สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นธานีที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น1ใน5จังหวัด(นครราชสีมา-ลำน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แม่น้ำชี-สายน้ำพรหม-แควเชิญ,เลย-สายน้ำเลย-แม่น้ำพอง-แม่น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-สายน้ำศึกสงคราม-แม่น้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,สกลนคร-แม่น้ำการรบพุ่ง-ลำน้ำพุง-ลำธารก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ต้นน้ำลำธารธารที่ยิ่งใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าปราณีป่าที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำโครงการท่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสิงสาราสัตว์ป่าและตระ***ลพืชเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผา***ก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง ธานีหนองบัวลำภู มีหน่วยปกป้องอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว บุรีจังหวัดสกลนคร มีกลุ่มรักษาสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูตีนบัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่มณฑลแหลมโนนดีเลิศ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์(ถ้วนทั่วเขตอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และตำแหน่งที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ ธานีอุดรธานี) ที่ท่องตะลอนล่องแพที่เอ้[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องเตร็ดเตร่ดวงจันทร์มิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเพราะด้วยบูรณะระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพเขื่อนลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่สำคัญทางพงศาวดาร/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานประวัติศาสตร์ภูเท้า ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูบาท 1อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถานประเทศจังหวัดอุดรธานี อำเภอภารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่แจ่มแจ้ง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอพาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ดวงจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ากลุ่มคนประชุมคืบหน้าราม อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสวรรค์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อ.ไชยวาน แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอมณฑลอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

Package รับทำโฆษณา, ลงติดแบนเนอร์, แบนเนอร์หัวเว็บ (Header) ขนาด 728x90 จำนวน 300 เว็บ

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 24 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 235 ครั้ง

บริการ แพ็คเก็จรับโพสต์ขายอสังหาฯ โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 30 เว็บ

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 26 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 33 ครั้ง

รับโพสต์ Package B - รับโพสต์แบบเลื่อนประกาศผสมกับโพสต์ (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 23 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 28 ครั้ง

บริการ โพสต์เลื่อนประกาศ 100 เว็บ + โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 25 โพสต์

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 27 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 26 ครั้ง

บริการ แพ็คเก็จรับโพสต์ขายอสังหาฯ โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 60 เว็บ

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 27 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 24 ครั้ง

บริการ รับโพสต์ประกาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 100 เว็บ

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 27 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 24 ครั้ง

รับโพสต์ Package : ลงประกาศปักหมุด ลงประกาศแนะนำหน้าแรก

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 18 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 45 ครั้ง

บริการ รับโพสต์ Package D - โพสต์เว็บบอร์ดโดยเฉพาะ

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 25 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 20 ครั้ง

รับโพสต์ Package : โพสต์บล๊อก + เว็บประกาศฟรี

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 19 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 21 ครั้ง

มีแว่นตามากกว่า 1,000 แบบ ห้องตรวจวัดสายตา 6 เมตร ให้คำปรึกษา โดย หมอสายตาหรือนักทัศนมาตร(Dr.Optometrist)

(ประกาศฟรี สมุทรปราการ) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับแว่นตา 22 มี.ค. 2564

ราคา 300 บาท

เข้าชม 519 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:13:47 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน